Věrnostní program

Věrnostní program je určen pro všechny registrované zákazníky společnosti PAPERA s.r.o. Stačí se jen zaregistrovat a bude Vám otevřeno vlastní bodové konto, na které se budou připisovat body za Vaše nákupy. Body pak můžete „utrácet“ za vybrané dárky.

 1. Účastníci

  1. Program Extrakonto je určen všem zákazníkům, kteří nakupují u společnosti PAPERA s.r.o. za standardních obchodních podmínek. Věrnostního programu se nesmí účastnit zaměstnanci společnosti PAPERA s.r.o., ani jejich rodinní příslušníci.

  2. Účastníkem programu Extrakonto se stává každý kdo:
   1. Účastníkem programu Extrakonto se stává každý kdo:
   2. Je řádně zaregistrován. Registraci zákazník provede přes e-mail extrakonto@papera.cz. Jiná forma registrace není možná. Registraci zákazníka společnost PAPERA s.r.o. potvrzuje e-mailem po posouzení smluvních podmínek spolupráce. Společnost PAPERA s.r.o. má právo odmítnout registraci, pokud nejsou splněny všechny podmínky pro řádnou účast ve věrnostním programu. Na účast ve věrnostním programu Extrakonto není právní nárok.
   3. Je zákazníkem společnosti PAPERA s.r.o.
  3. Je řádně zaregistrován. Registraci zákazník provede přes e-mail extrakonto@papera.cz. Jiná forma registrace není možná. Registraci zákazníka společnost PAPERA s.r.o. potvrzuje e-mailem po posouzení smluvních podmínek spolupráce. Společnost PAPERA s.r.o. má právo odmítnout registraci, pokud nejsou splněny všechny podmínky pro řádnou účast ve věrnostním programu. Na účast ve věrnostním programu Extrakonto není právní nárok.
  4. Je zákazníkem společnosti PAPERA s.r.o.
  5. Účastníkem programu Extrakonto se nemůže stát organizace, jež zapovídá účast ve věrnostních programech.

  6. Účastníka ve věrnostním programu zastupuje pověřená kompetentní osoba, která tak jedná s vědomím statutárních orgánů účastníka.

 2. Pravidla

  1. Body jsou účastníkovi v rámci věrnostního programu připisovány od okamžiku, kdy společnost PAPERA s.r.o. potvrdí zákazníkovu registraci. Účastníkovi jsou na jeho bodové konto vedené v rámci programu Extrakonto připisovány body následovně: za fakturační cenu dosahující minimálně částky 200,- Kč bez DPH bude účastníkovi po uhrazení dokladu přidělen 1 bod a za každých dalších 200,- Kč bez DPH další 1 bod.

   Příklad. Částka faktury 1 000,- Kč bez DPH = 5 bodů

   Společnost PAPERA s.r.o. však může v rámci vyhlášené akční nabídky připisovat body navíc i za určitý druh sortimentu nebo po dobu akce body násobit.

  2. Body jsou připisovány za každou dodací adresu zvlášť. Pro nárokování dárků je možný převod bodů mezi jednotlivými dodacími adresami na základě písemné žádosti (internetové objednávky dárku s uvedením dodací adresy). Body za různé právní subjekty (různá IČ) nelze sčítat.

   Body nejsou připisovány, pokud faktury byly uhrazeny po lhůtě splatnosti.

  3. V případě, že účastník neobjedná u společnosti PAPERA s.r.o. déle než 6 měsíců, nárok na získané body automaticky zaniká a ruší se i jeho registrace ve věrnostním programu.

  4. O stavu svých bonusových bodů je účastník informován průběžně na svém webovém účtu.

 3. Nárokování dárků

  1. Aktuální nabídka dárků a jejich bodové ohodnocení je uvedena na webových stránkách www.papera.cz. Při dosažení stanoveného počtu bodů vzniká účastníkovi programu nárok na dárek, který lze objednat pouze prostřednictvím e-shopu www.papera.cz.
  2. Dárek zákazníkovi vždy předává obchodní zástupce společnosti PAPERA s.r.o., který zákazníka informuje i o termínu jeho doručení. Doručením dárku budou účastníkovi programu body z bodového konta odečteny ve výši odpovídající vybranému dárku.
  3. Bez řádně potvrzeného dokladu (podpis hůlkovým písmem a parafa) nemůže být dárek předán.
  4. Doručením objednaného dárku účast účastníka v programu Extrakonto nezaniká. Nepřevzetí dárku nezakládá nárok na vrácení bodů ani peněz. Doručení dárku je ZDARMA.
 4. Aktualizace zboží (dárků) Extrakonta

  1. Aktuální nabídka dárků je na webových stránkách www.papera.cz a je společností PAPERA s.r.o. průběžně aktualizována.  Značka případně typ dárku může být v průběhu akce nahrazen, vždy se však bude jednat o sortiment s obdobnými parametry.

 5. Ukončení věrnostního programu

  1. Věrnostní program Extrakonto je společností PAPERA s.r.o. vyhlašován na dobu neurčitou.

  2. Společnost PAPERA s.r.o. má právo kdykoliv změnit pravidla tohoto programu či jej ukončit, a to i bez uvedení důvodu. Změna pravidel programu Extrakonto bude vždy uveřejněna na webových stránkách. Ukončení věrnostního programu bude oznámeno minimálně 3 měsíce před datem ukončení.
  3. V případě ukončení programu Extrakonto se účastníkovi programu přičtou pouze body přidělené dle výše uvedených pravidel do dne ukončení programu Extrakonto. Účastník programu Extrakonto má právo žádat dárek z aktuální nabídky nejdéle do 1 měsíce ode dne ukončení programu Extrakonto.